Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miloš Revallo PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ