Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - HURAI, Vratislav. Niobium Mineralogy of Pliocene A(1)-Type Granite of the Carpathian Back-Arc Basin, Central Europe. In MINERALS-BASEL, 2019, vol. 9, no. 8, art. no. 488. (2.250 - IF2018). ISSN 2075-163X. Typ: ADCA
  • HURAI, Vratislav - ČERNUŠÁK, Ivan - RANDIVE, Kirtikumar. Hydrogen recovery from H 2 S-CH 4 inclusions trapped in quartz triggered by green laser-induced photolysis of polysulphane-sulphur bonds. In Applied Geochemistry, 2019, vol. 106, p. 75-81. (2.894 - IF2018). ISSN 0883-2927. Typ: ADCA
  • HURAI, Vratislav - ČERNUŠÁK, Ivan - RANDIVE, Kirtikumar. Raman spectroscopic study of polysulfanes (H 2 S n ) in natural fluid inclusions. In Chemical Geology, 2019, vol. 508, p. 15-29. (3.618 - IF2018). ISSN 0009-2541. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus