Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BAČO, Pavel - KAMINSKÁ, Ľubomíra - LEXA, Jaroslav - PÉCSKAY, Zoltán - BAČOVÁ, Zuzana - KONEČNÝ, Vlastimil. Výskyty neogénnych vulkanických skiel na východnom Slovensku - surovinový zdroj pre kamennú industriu. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 66. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>. Typ: ADFB
  • KUREKOVÁ, Valéria - PÁLKOVÁ, Helena - MADEJOVÁ, Jana - VARGA, Peter - LEXA, Jaroslav - UHLÍK, Peter. New approach to the determination of water in perlites by infrared methods. In 6th Workshop of Slovak Clay Group : Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology. May 27-28, 2019, Banská Bystrica, Slovakia : book of abstracts. - Bratislava, Slovakia : Slovak Clay Group, 2019, p. 9-10. ISBN 978-80-972367-3-1.(Workshop of Slovak Clay Group). Typ: AFH
  • LEXA, Jaroslav - ROTTIER, Bertrand - YI, Keewook - AUDÉTAT, Andreas - BROSKA, Igor - KODĚRA, Peter - KOHÚT, Milan. Magmatic evolution of the Štiavnica volcano. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 83-86. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • LEXA, Jaroslav - BAČO, Pavel - BAČOVÁ, Zuzana - KONEČNÝ, Patrik - KONEČNÝ, Vlastimil - NÉMETH, K. - PÉCSKAY, Zoltán. Viničky rhyolite volcano: one of the sources of obsidian in Eastern Slovakia. In BIRÓ, Katalin T. International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 42. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Typ: AFG
  • URBLÍK, Jakub - LEXA, Jaroslav. Freatomagmatický ryolitový vulkanizmus Jastrabej formácie: produkty a vulkanické formy. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 60. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • VARGA, Peter - UHLÍK, Peter - LEXA, Jaroslav - ŠURKA, Juraj - BIZOVSKÁ, Valéria - HUDEC, Pavol - PÁLKOVÁ, Helena. The influence of porosity on the release of water from perlite glass. In Monatshefte für Chemie, 2019, vol. 150, no. 6, p. 1025-1040. (1.501 - IF2018). ISSN 0026-9247. Typ: ADCA
  • VOJTKO, Rastislav - ŽITŇAN, P. - PRCÚCH, Ján - LEXA, Jaroslav - KODĚRA, Peter - CHOVAN, Martin - KUBAČ, Alexander. Structural control of the Banská Hodruša ore deposit (Štiavnica Stratovolcano). In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 45-48. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • VOJTKO, Rastislav - ŽITŇAN, P. - PRCÚCH, Ján - LEXA, Jaroslav - KODĚRA, Peter - CHOVAN, Martin - KUBAČ, Alexander. Štruktúrna kontrola epitermálneho ložiska Banská Hodruša (štiavnický stratovulkán). In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník abstrakt. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019, p. 76. ISBN 978-80-87487-24-2.(Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus