Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jaroslav Lexa CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ