Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KRISTEK, Jozef - MOCZO, Peter - CHALJUB, Emmanuel - KRISTEKOVÁ, Miriam. A discrete representation of a heterogeneous viscoelastic medium for the finite-difference modelling of seismic wave propagation. In Geophysical Journal International, 2019, vol. 217, issue 3, p. 2021-2034. (2.777 - IF2018). ISSN 0956-540X.(APVV-15-0560 : Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu [Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion]). Typ: ADCA
  • KRISTEK, Jozef - KRISTEKOVÁ, Miriam - MOCZO, Peter - LABÁK, Peter - GÁLIS, Martin. Possibilities to indentify cavity due to UNE using seismic wave fields : T2.1-03. In CTBT: science and technology conference series, SnT2019 : book of abstracts. - Vienna : CTBTO Preparatory Comission, 2019, p. 72-73.(CTBT: Science and Technology Conference (SnT2019)). Typ: AFG
  • MOCZO, Peter - GREGOR, Dávid - KRISTEK, Jozef - DE LA PUENTE, Joseph. A discrete representation of material heterogeneity for the finite-difference modelling of seismic wave propagation in a poroelastic medium. In Geophysical Journal International, 2019, vol. 216, issue 2, p. 1072-1099. (2.777 - IF2018). ISSN 0956-540X.(APVV-15-0560 : Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu [Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion]). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus