Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miriam Kristeková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* AlpArray - AlpArray
AlpArray
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.1.2020


Národné projekty

ID-EFFECTS - Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ