Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HABERLANDOVÁ, Katarína. The Orient on the Danube : Komora, Pavol, 2021. Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921–1942 [The International Danube Trade Fair in Bratislava 1921–1941]. Bratislava: Slovak National Museum – Museum of History = Orient na Dunaji. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2022, roč. 56, č. 1-2, s. 126-127. (2021: 0.103 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921–1942 / Pavol Komora. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2021. Typ: EDI
  • HABERLANDOVÁ, Katarína. Pripomíname si Svetový deň kultúrneho dedičstva - deň pamiatok a sídiel. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 2022, 18. 4., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10301 Typ: GHG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus