Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Dušan Starek, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CHAMUTIOVÁ, Tímea - TRNKOVÁ, Katarína - VIDHYA, Marina - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - HAMERLÍK, Ladislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - BITUŠÍK, Peter. Early Holocene assemblages of pollen, chironomids and diatoms, and molecular biomarkers from Batizovské pleso (High Tatras, Slovakia). In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 12. jarný limnologický seminár, 25. - 26. apríl 2019, Trenčianske Jastrabie, 2019, roč. 13, suppl. 1, s. 18. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
  • KOTULOVÁ, Júlia - STAREK, Dušan - HAVELCOVÁ, Martina - PÁLKOVÁ, Helena. Amber and organic matter from the late Oligocene deep-water deposits of the Central Western Carpathians (Orava-Podhale Basin). In International Journal of Coal Geology, 2019, vol. 207, p. 96-109. (5.330 - IF2018). ISSN 0166-5162. Typ: ADCA
  • STAREK, Dušan - ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - FUKSI, Tomáš. Turbidite sedimentology, biostratigraphy and paleoecology: A case study from the Oligocene Zuberec Fm. (Liptov Basin, Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2019, vol. 70, no. 4, p. 279-297. (1.699 - IF2018). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
  • ŠIMO, Vladimír - STAREK, Dušan. Fosílne pelety po prežieraní sedimentu morskými kôrovcami v plytkomorských eocénnych sedimentoch centrálnych Západných Karpát. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 55. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus