Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Igor Broska, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ARYA, Deepa - GUPTA, Saurabh - KUMAR, Santosh - BROSKA, Igor - VACULOVIČ, T. Morphology and Chemistry of Zircons from the Paleoproterozoic Cu (+/- Mo +/- Au) Hosting Granitoids of Malanjkhand Mine Area, Central India. In Journal of the Geological Society of India, 2019, vol. 93, no. 3, p. 257-262. (0.994 - IF2018). ISSN 0016-7622. Typ: ADCA
  • BROSKA, Igor - ONDREJKA, Martin. Stability of monazite-(Ce) in the magmatic and metamorphic felsic systems. In Zdobutki i perspektivi rozvitku geologičnoj nauki v Ukrajini : Zbirnik tez naukovoj konferenciji, prisvjačenoj 50-riččju Institutu geochimiji, mineralogiji ta rudoutvorennija imeni M. P. Semenenka (Kijiv, 14-16 travnja 2019 p.) u 2-ch tomach. - Kijiv : NAS of Ukraine, M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, 2019, p. 53. ISBN 978-966-02-8896-6.(Zdobutki i perspektivi rozvitku geologičnoj nauki v Ukrajini). Typ: AFG
  • BROSKA, Igor - FILIPOV, Petyo - NAYDENOV, Kalin - LAZAROVA, Anna - KOHÚT, Milan. Contemporary Permian magmatic systems in the north Aegean zone and the Gemeric Unit: pathway to co-genetic relationships of these granitoids? In Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2019, p. 16. ISBN 978-80-223-4713-6.(Petros 2019). Typ: AFH
  • VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference ; rec. Peter Bačík, Vladimír Bezák, Miroslav Bielik, Igor Broska, František Hrouda, Stanislav Jeleň, Peter Koděra, Milan Kohút, Júlia Kotulová, Lukáš Krmíček, Sergiy Kurylo, Ján Madarás, Jozef Madzin, Štefan Méres, Jozef Michalík, Martin Ondrejka, Igor Petrík, Marián Putiš, Adam Tomašových, Pavel Uher. Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 190 p. ISBN 978-80-85754-42-1(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: FAI
  • KURYLO, Sergiy - STEPANYUK, Leonid - BONDARENKO, Sergey - BROSKA, Igor - LYZSHACHENKO, N. M. Phosphates minerals in lithium bearing granitoids from the Stankuvats´ke deposit. In Zdobutki i perspektivi rozvitku geologičnoj nauki v Ukrajini : Zbirnik tez naukovoj konferenciji, prisvjačenoj 50-riččju Institutu geochimiji, mineralogiji ta rudoutvorennija imeni M. P. Semenenka (Kijiv, 14-16 travnja 2019 p.) u 2-ch tomach. - Kijiv : NAS of Ukraine, M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, 2019, p. 187-188. ISBN 978-966-02-8896-6.(Zdobutki i perspektivi rozvitku geologičnoj nauki v Ukrajini). Typ: AFG
  • KURYLO, Sergiy - BROSKA, Igor - BONDARENKO, Sergey - STEPANYUK, Leonid - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - LYZHACHENKO, Nataliia. Triphylite inclusions in apatite from Stankuvatske Li-deposit. In Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2019, p. 34. ISBN 978-80-223-4713-6.(Petros 2019). Typ: AFH
  • MARASZEWSKA, Maria - BROSKA, Igor - KURYLO, Sergiy - BEZÁK, Vladimír. Rock-forming and accessory minerals from contrasting granite types of the Ďumbier crystalline complex (Nízke Tatry Mts., Western Carpathians). In Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2019, p. 40. ISBN 978-80-223-4713-6.(Petros 2019). Typ: AFH
  • Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. Rec. Peter Bačík, Igor Broska, Marián Dyda, Jana Fridrichová, Monika Huraiová, Peter Koděra, Martin Ondrejka, Marián Putiš, Ján Spišiak, Pavel Uher, Anna Vozárová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2019. 73 s. ISBN 978-80-223-4713-6(Petros 2019). Typ:

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus