Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Adrián Biroň, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genesis of the Carpathian obsidians. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 75-78. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genéza obsidiánov Východného Slovenska. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník abstrakt. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019, p. 34. ISBN 978-80-87487-24-2.(Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). Typ: AFG
  • UHLÍK, Peter - KUBAČ, Alexander - SZCZERBA, M. - BIROŇ, Adrián - KODĚRA, Peter - MILOVSKÝ, Rastislav - OSACKÝ, Marek - PÁLKOVÁ, Helena. Illite - Indicator of hydrothermal alteration conditions in epithermal deposit Banská Hodruša. In 6th Workshop of Slovak Clay Group : Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology. May 27-28, 2019, Banská Bystrica, Slovakia : book of abstracts. - Bratislava, Slovakia : Slovak Clay Group, 2019, p. 23. ISBN 978-80-972367-3-1.(Workshop of Slovak Clay Group). Typ: AFH
  • VLASÁČ, Jozef - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - POLÁK, Ľ. - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián. Výskyt Cu mineralizácie v permských bazaltoch hronika pri Banskej Bystrici (Slovenská republika) [Occurrence of Cu sulphidic mineralization in the Permian basalts of Hronicum Unit at Banská Bystrica (Slovak republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2018, roč. 26, č. 2., s. 176-187. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus