Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Iveta Smetanová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MÜLLEROVÁ, Monika - MAZUR, Jadwiga - CSORDÁS, Anita - HOLÝ, Karol - GRZADZIEL, Dominik - KOVÁCS, Tibor - KOZAK, Krzysztof - SMETANOVÁ, Iveta - DANYLEC, Karolina - KUREKOVÁ, Patrícia - NAGY, Erika - NEZNAL, Matěj. Reply to the letter-to-the-editor written by J. J. Bevelacqua and S. M. Mortazavi on: "Radon survey in the kindergartens of three Visegrad countries (Hungary, Poland and Slovakia)" (DOI 10.1007/s10967-018-6374-3). In Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 2019, vol. 320, p. 533. (1.186 - IF2018). ISSN 0236-5731.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Typ: ADCA
  • MÜLLEROVÁ, Monika - MAZUR, Jadwiga - CSORDÁS, Anita - HOLÝ, Karol - GRZADZIEL, Dominik - KOVÁCS, Tibor - KOZAK, Krzysztof - SMETANOVÁ, Iveta - DANYLEC, Karolina - KUREKOVÁ, Patrícia - NAGY, Erika - NEZNAL, Matěj. Radon survey in the kindergartens of three Visegrad countries (Hungary, Poland and Slovakia). In Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 2019, vol. 319, p. 1045-150. (1.186 - IF2018). ISSN 0236-5731.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]. Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká). Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.1] BEVELACQUA, J. J. - MORTAZAVI, S. M. J. Letter to the Editor: Comments on "Radon survey in the kindergartens of three Visegrad countries (Hungary, Poland and Slovakia)". In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2019, vol. 320, no. 2, p. 531-532., Registrované v: WOS

  • SMETANOVÁ, Iveta - HOLÝ, Karol - KUNÁKOVÁ, Lucia - HAVIAROVÁ, Dagmar. Radon and CO2 monitoring in the Važecká Cave, Slovakia. In Radon in the environment 2019 : 3rd international conference, 27-31 may 2019, Kraków, Poland : book abstracts. - Kraków : Polish Academy of Sciences, 2019, p. 43. ISBN 978-83-63542-17-7.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Typ: AFG
  • SMETANOVÁ, Iveta - BARBOSA, Susana - LUHOVÁ, Ľubica - ALMEIDA, Carlos - AMARAL, Guilherme - VĎAČNÝ, Marek. Analysis of radon time series from underground environments in Portugal and Slovakia. In Radon in the environment 2019 : 3rd international conference, 27-31 may 2019, Kraków, Poland : book abstracts. - Kraków : Polish Academy of Sciences, 2019, p. 65. ISBN 978-83-63542-17-7.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus