Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Lucia Fojtíková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KYSEL, Róbert - CIPCIAR, Andrej - CHOVANOVÁ, Zuzana - CSICSAY, Kristián - FOJTÍKOVÁ, Lucia - GÁLIS, Martin - KRISTEKOVÁ, Miriam. Seismic activity on the territory of Slovakia in 2016. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, vol. 49, no. 1, p.1-10. ISSN 1335-2806.(Vega č. 2/0188/15 : Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty [Seismic regime in the Malé Karpaty focal zone]). Typ: ADNB
  • KYSEL, Róbert - CIPCIAR, Andrej - CHOVANOVÁ, Zuzana - CSICSAY, Kristián - FOJTÍKOVÁ, Lucia - KRISTEK, Jozef. Seismic activity on the territory of Slovakia in 2017. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, vol. 49, no. 2, p. 195-206. ISSN 1335-2806.(Vega č. 2/0188/15 : Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty [Seismic regime in the Malé Karpaty focal zone]. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]). Typ: ADNB
  • KYSEL, Róbert - CSICSAY, Kristián - FOJTÍKOVÁ, Lucia - CIPCIAR, Andrej - MARGOČOVÁ, Zuzana. Overview of North Korean nuclear tests based on data drom modernized slovak national network of seismic stations : T2.1-P17. In CTBT: science and technology conference series, SnT2019 : book of abstracts. - Vienna : CTBTO Preparatory Comission, 2019, p. 79.(CTBT: Science and Technology Conference (SnT2019)). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus