Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.

vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady /
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922607
Fax: +421 55 7922604
ORCID:
Číslo ORCID