Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BEZÁK, Vladimír - VOZÁR, Ján - MAJCIN, Dušan - BIELIK, Miroslav - BILČÍK, Dušan - PEK, Josef - KLANICA, Radek - TELECKÝ, Josef. Research of deep crustal structures by electromagnetic sounding and other gephysical methods in the northern part of Slovakia. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 172-175. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • BIELIK, Miroslav - ZEYEN, Hermann - ALASONATI-TAŠÁROVÁ, Zuzana - STAROSTENKO, Vitaly I. - MAKARENKO, Irina - LEGOSTAEVA, Ola - GOETZE, Hans-Jurgen - HORVÁTH, F. - PAŠTEKA, Roman - DÉREROVÁ, Jana - PÁNISOVÁ, Jaroslava - GRINČ, Michal - ŠIMONOVÁ, Barbora. Integrated geophysical modelling of the lithosphere in the Carpathian-Pannonian region: A review. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 166-170. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference ; rec. Peter Bačík, Vladimír Bezák, Miroslav Bielik, Igor Broska, František Hrouda, Stanislav Jeleň, Peter Koděra, Milan Kohút, Júlia Kotulová, Lukáš Krmíček, Sergiy Kurylo, Ján Madarás, Jozef Madzin, Štefan Méres, Jozef Michalík, Martin Ondrejka, Igor Petrík, Marián Putiš, Adam Tomašových, Pavel Uher. Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 190 p. ISBN 978-80-85754-42-1(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: FAI
  • PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol - BIELIK, Miroslav - SZALAIOVÁ, Viktória - MIKUŠKA, Ján - MARUŠIAK, Ivan - PAPČO, Juraj - KUŠNIRÁK, Dávid - KRAJŇÁK, Martin. Revision of Bouguer gravity anomalies map of Slovak Republic and interpretation of their enhanced higher derivatives. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 171. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • ŠAMAJOVÁ, Lenka - HÓK, Jozef - BIELIK, Miroslav - PELECH, Ondrej. Deep contact of the Bohemian Massif and Western Carpathians as seen from density modeling. In Geologica Carpathica, 2018, vol. 69, no. 6, p. 545-557. (1.169 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
  • ŠAMAJOVÁ, Lenka - HÓK, Jozef - BIELIK, Miroslav - CSIBRI, Tamás. The contact of the Bohemian Massif, Western Carpathians and Eastern Alps: Density modelling. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 180-183. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • ŠAMAJOVÁ, Lenka - HÓK, Jozef - BIELIK, Miroslav - PELECH, Ondrej. Density modelling of the Bohemian Massif and Western Carpathians deep contact (Western Slovakia case study). In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 54. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus