Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Martin Bednárik, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BEDNÁRIK, Martin - KOHÚT, Igor. Relaxation time spectra of basaltic lavas between 500-1150 degrees C reveal patterns of Kramers-Kronig inconsistency of the complex viscoelastic shear modulus. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, vol. 49, no. 2, p. 109-132. ISSN 1335-2806.(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]). Typ: ADNB
  • BEDNÁRIK, Martin - KOHÚT, Igor. Are we able to detect viscoelastic: Inconsitencies in the Earth? : T1.2-P13. In CTBT: science and technology conference series, SnT2019 : book of abstracts. - Vienna : CTBTO Preparatory Comission, 2019, p. 24-25.(CTBT: Science and Technology Conference (SnT2019)). Typ: AFG
  • BEDNÁRIK, Martin - BRIMICH, Ladislav. Stress/strain state colouring method for IMS data imaging : T1.2-P102. In CTBT: science and technology conference series, SnT2019 : book of abstracts. - Vienna : CTBTO Preparatory Comission, 2019, p. 49.(CTBT: Science and Technology Conference (SnT2019)). Typ: AFG
  • BRIMICH, Ladislav - MENTES, Gyula - BEDNÁRIK, Martin. Extensometric observation of eart tides and local tectonic processes at the Vyhne station in Slovakia : abstract: JP01p-033. In 27th IUGG General Assembly=Assemblée Générale de L´UGGI : abstracts. - Montreal : IUGG General Assembly, 2019, p. 1068.(IUGG General Assembly). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus