Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Martin Bednárik PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutin v environmentálnych a archeologických aplikáciách
Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ