Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Alena Juríková, CSc.

Zástupkyňa riaditeľa
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: 055/7922209, č.d. 519 (W47)
Fax: 055/6336292