Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - ŠIKULOVÁ, Ivana. Economic Development of Slovakia in 2021 : Focused on: Post-pandemic Economy with New Challenges [Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021: Zaostrené na: postpandemické hospodárstvo s novými výzvami]. Reviewed by: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1. vyd. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences Bratislava, 2022. 128 p. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/422_hospodarsky_vyvoj_2022-_angl_final.pdf. ISBN 978–80–7144–331–5 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: AAB
  • HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Zmena zamestnanosti v odvetviach v pandemickom období – verejne dostupné štatistiky s vylúčením VZPS = Employment Change in Sectors over the Pandemic Period – Public Statistics Excluding LFS. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 7-8. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
  • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Analýza pracovnej migrácie do SR = Analysis of labour migration to Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 10. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus