Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Tomáš Mikuš, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • BÓNOVÁ, Katarína - BÓNA, Ján - PAŃCZYK, Magdalena - KOVÁČIK, Martin - MIKUŠ, Tomáš - LAURINC, Dušan. Origin of deep-sea clastics of the Magura Basin (Eocene Makovica sandstones in the Outer Western Carpathians) with constraints of framework petrography, heavy mineral analysis and zircon geochronology. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2019, vol. 514, p. 768-784. (2.616 - IF2018). ISSN 0031-0182. Typ: ADCA
 • FERENC, Štefan - VLASÁČ, Jozef - MIKUŠ, Tomáš - ŠIMONOVÁ, Viera - OLŠAVSKÝ, Mário. Ľubietová-Peklo-drobný výskyt Cu-(±Ag) zrudnenia ukrytý v tieni „medených obrov“ (Slovenské rudohorie, veporikum, Západné Karpaty) [Ľubietová-Peklo-small occurrence of Cu-(±Ag) ores hidden in the shadow of „copper giants“ (Slovenské Rudohorie Mts., Veporic Unit, Western Carpathians)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2019, roč. 27, č. 1, s. 46-62. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB
 • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genesis of the Carpathian obsidians. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 75-78. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
 • KOHÚT, Milan - ČIŽMÁR, E. - DEKAN, Július - DRÁBIK, Martin - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KLIUIKOV, A. - MIGLIERINI, M. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠAUŠA, Ondrej - ŠURKA, Juraj - BAČO, Pavel. Physical methods of the Carpathian obsidians study. In BIRÓ, Katalin T. International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 37. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genéza obsidiánov Východného Slovenska. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník abstrakt. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019, p. 34. ISBN 978-80-87487-24-2.(Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠURKA, Juraj - KONEČNÝ, Patrik - KOLLÁROVÁ, Viera - HOLICKÝ, Ivan - JESENÁK, K. - BAČO, Pavel. Úžasný mikro-(nano) svet obsidiánov východného Slovenska. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 38-39. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - ŠTEVKO, Martin. Nové poznatky o Au mineralizácii na lokalite Medzibrod (Nízke Tatry), Slovenská republika [New data on Au mineralization at the Medzibrod locality (Nízke Tatry Mts.), Slovak Republic]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2018, roč. 26, č. 2, s. 154-162. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB
 • ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter - SOBOCKÝ, Tomáš - UHER, Pavel - ŠKODA, Radek - MIKUŠ, Tomáš - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - KONEČNÝ, Patrik. Minerals of the rhabdophane group and the alunite supergroup in microgranite: products of low-temperature alteration in a highly acidic environment from the Velence Hills, Hungary. In Mineralogical Magazine, 2018, vol. 82, no. 6, p. 1277-1300. (1.744 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0026-461X. Typ: ADCA
 • ONDREJKA, Martin - PUTIŠ, Marián - UHER, Pavel - MIKUŠ, Tomáš. Minerály skupiny hedyfánu: produkty rozpadu galenitu z permského aplitu z lokality Veľký Zelený Potok v severnom veporiku. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 48. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • SPIŠIAK, Ján - VETRÁKOVÁ, Lucia - MIKUŠ, Tomáš - CHEW, D. M. - FERENC, Štefan - ŠIMONOVÁ, Viera - SIMAN, Pavol. Mineralogy and geochronology of calc-alkaline lamprophyres from the Nízke Tatry Mts. crystalline complex (Western Carpathians). In Mineralia Slovaca, 2019, vol. 51, no. 1, p. 61-78. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB
 • SPIŠIAK, Ján - VETRÁKOVÁ, Lucia - CHEW, D. M. - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - SIMAN, Pavol. Calc-alkaline lamprophyres from the Nízke Tatry and Malá Fatra Mts.: Petrology and geochronology. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 123-124. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
 • VLASÁČ, Jozef - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - POLÁK, Ľ. - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián. Výskyt Cu mineralizácie v permských bazaltoch hronika pri Banskej Bystrici (Slovenská republika) [Occurrence of Cu sulphidic mineralization in the Permian basalts of Hronicum Unit at Banská Bystrica (Slovak republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2018, roč. 26, č. 2., s. 176-187. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB
 • VLASÁČ, Jozef - MIKUŠ, Tomáš. The Cd-bearing Ag-rich tetrahedrite from the epithermal Au-Ag mineralization at Rudno nad Hronom. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 117-118.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus