Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PaedDr. Marian Gajdoš, CSc.

emeritný vedecký pracovník
Emeritný pracovník
Spoločenskovedný ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 0902/ 330 331
Fax: 055/6255 856