Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

vedecký tajomník / vedúca Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín / člen vedeckej rady / samostaný vedecký pracovník
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922637
Fax: +421 55 7922604