Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.

vedecky pracovnik IIa, vedúci Oddelenia elektrónovej litografie
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5941 1189