Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

vedúci organizačnej zložky
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5477 5625
Fax: +421 - 2 - 5477 5584
ORCID:
Číslo ORCID