Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Jaroslav Vokoun

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav. Pracovná mobilita a zmena štruktúry ekonomiky = Labor Mobility and Change in the Economy Structure. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2023 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19. - 20. októbra 2023, Trenčianske Teplice, Slovenská republika. Ed. Marcel Kordoš ; rec. Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková et al. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2024, s. 17-26. ISBN 978-80-8075-XXX-X. Dostupné na internete: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2023/Zbornik.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus