Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • OSTRIHOŇ, Filip - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Estimating Growth-Maximizing Debt Levels for the EU with Interacted Panel Estimator. In Proceedings of the Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : (AAR18New York Conference). - New York, 2018, p. 1-2. ISBN 978-1-943579-41-9. Dostupné na internete: <http://globalbizresearch.org/NewYork_Conference_2018_April1/docs/doc/3.%20Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/N896.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : AAR18New York Conference). Typ: AFG
  • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Exploding net errors and omissions as a capital flight phenomenon : the case of Slovakia. In Applied Economics, 2018, vol. 50, no. 16, p. 1866-1884. (0.750 - IF2017). ISSN 0003-6846.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: ADCA
  • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Kam zmizli chyby a omyly v platobných bilanciách? = Where Did the Net Errors and Omissions Disappear? In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 16. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: AFH
  • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Overshooting the Maastricht Criteria : External Imbalances and Income Convergence in the European Union. Reviews: Daniel Dujava, Martin Labaj. New York : Nova Science Publishers, 2018. 221 p. ISBN 978-1-53613-585-5. Typ: AAA
  • WORKIE TIRUNEH, Menbere - TSENOV, Emil - OSTRIHOŇ, Filip. Does ICT Investment Foster Economic Growth and Productivity? : A Panel Vector Autoregressive Model for European Economies. In Proceedings of the Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : (AAR18New York Conference). - New York, 2018, p. 1. ISBN 978-1-943579-41-9. Dostupné na internete: <http://globalbizresearch.org/NewYork_Conference_2018_April1/docs/doc/3.%20Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/N897.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Fourth American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences : AAR18New York Conference). Typ: AFG
  • WORKIE TIRUNEH, Menbere - ŠIRAŇOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip. Meranie efektu úniku kapitálu na ekonomický rast = Estimating the effect of capital flight on economic growth. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2018. - Trenčianske Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018, s. 17. ISBN 978 – 80 – 88946 – 80 - 9. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/Zbornik_abstraktov_EKOMSTAT_2018_final_web.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus