Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FIŠERA, Boris** - WORKIE TIRUNEH, Menbere - HOJDAN, Dávid. Currency Depreciations in Emerging Economies : A Blessing or a Curse for External Debt Management? In International Economics [serial], 2021, vol. 168, pp. 132-165. (2020: 0.840 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2110-7017. IES Working Papers [elektronický zdroj], 2021, no. 6, p. 1-47. (2020: 0.840 - SJR, Q1 - SJR). Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.09.003 (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia) Typ: ADMB
  • ŠIRAŇOVÁ, Mária** - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Creating the illicit capital flows network in Europe – Do the net errors and omissions follow an economic pattern? In International Review of Economics and Finance, 2021, vol. 71, pp. 955-973. (2020: 2.522 - IF, Q2 - JCR, 0.781 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1059-0560. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.020 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku) Typ: ADCA
    Citácie:
    [3.1] KEŞAP, Doğan – SANDALCILAR, Ali Rıza. The Econometric Analysis of the Determinant of Net Errors and Omissions Account in Turkey. In International Conference on Economics: Turkish Economic Association, April 09-11, 2021. 2021. [20] pp. Dostupné na: https://teacongress.com/papers/Kesap_Sandalcilar_The.pdf
  • WORKIE TIRUNEH, Menbere - ŠIRAŇOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip. Does Capital Flight Harm Domestic Investment? : An Empirical Investigation from a Panel of Emerging and Advanced Europe. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 2, s. 135-157. (2020: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.02.02 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus