Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Ing. Karol Morvay, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - ŠIKULOVÁ, Ivana. Economic Development of Slovakia in 2021 : Focused on: Post-pandemic Economy with New Challenges [Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2021: Zaostrené na: postpandemické hospodárstvo s novými výzvami]. Reviewed by: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1. vyd. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences Bratislava, 2022. 128 p. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/422_hospodarsky_vyvoj_2022-_angl_final.pdf. ISBN 978–80–7144–331–5 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: AAB
  • MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Rast vzácnosti pracovnej sily pri decelerácii jej produktivity : ako priemyselná výroba prišla o svoju tradičnú konkurenčnú výhodu = Growth of labour force scarcity when decelerating its productivity: How the manufacturing sector lost its traditional competitive advantage. Rec. Eduard Nežinský, Karol Frank. In Working papers, 2021, č. 110, s. 1-22. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/413_wp_110_morvay_hudcovsky.pdf (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus