Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Tomáš Goga

interný doktorand
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/57510215
ORCID:
Číslo ORCID