Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jozef Madzin, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference ; rec. Peter Bačík, Vladimír Bezák, Miroslav Bielik, Igor Broska, František Hrouda, Stanislav Jeleň, Peter Koděra, Milan Kohút, Júlia Kotulová, Lukáš Krmíček, Sergiy Kurylo, Ján Madarás, Jozef Madzin, Štefan Méres, Jozef Michalík, Martin Ondrejka, Igor Petrík, Marián Putiš, Adam Tomašových, Pavel Uher. Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 190 p. ISBN 978-80-85754-42-1(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: FAI
  • KOVÁCS, Erika - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj - MADZIN, Jozef - MILOVSKÝ, Rastislav. High-resolution paleontological and isotopic study of the Late Miocene Szák Formation, Lake Pannon. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 40. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • MADZIN, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan - MÉRES, Štefan. Provenance of synorogenic deposits of the Upper Cretaceous-Lower Palaeogene Jarmuta-Proč Formation (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2019, vol. 70, no. 1, p. 15-34. (1.699 - IF2018). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
  • VĎAČNÝ, Marek - MADZIN, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan. Geochemical characteristics of the Upper Cretaceous to Lower Eocene sedimentary rocks from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia): implications for tectonic setting, paleoenvironment and paleoclimate. In Geosciences Journal, 2019, vol. 23, no. 5, p. 731-745. (1.490 - IF2018). ISSN 1226-4806. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus