Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Európsky kongres o ochrane rovnokrídleho hmyzu

6. 8. 2018 | zhliadnuté 331-krát

Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. v spolupráci s SSC Grasshopper Specialist Group IUCN organizuje v dňoch 19. až 21. 9. 2018 v kongresovom centre Smolenice "the 2nd European Congress on Orthoptera Conservation". Na kongres je zatiaľ registrovaných viac ako 50 účastníkov z 21 krajín sveta, ktorí majú celkom 42 prezentácii.

Webová stránka kongresu je: http://orthoptera.sk/2ndECOC/

RNDr. Anton Kristin, DSc.