Oznamy Ústrednej Knižnice

RILM databáza

Vložil(a): V. Mesterová, 2.12.2014, videné 756-krát

Od 1.11.2014 máme v knižnici Slovenskej akadémie vied dostupnú novú abstraktovú databázu: RILM je komplexná abstraktová databáza publikácií o hudbe z celého sveta, je nepostrádateľným nástrojom pre vedcov, študentov, knihovníkov, umelcov, učiteľov a milovníkov hudby.

RILM obsahuje viac ako 620.000 záznamov; viac ako 30.000 nových záznamov pribúda každý rok a zahŕňa všetky typy dokumentov : články, knihy, bibliografie, katalógy, dizertácie, súborné diela umelcov, vizuálne obrázky a symboly používané v umeleckých dielach, kritické komentáre na dokončené diela, etnografické záznamy, zborníky, elektronické zdroje, recenzie a i.

ODKAZ: http://search.ebscohost.com/