Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
Slovensko-francúzska spolupráca na podporu účasti na konferenciách a letných školách
[16.12.2019] videné 114-krát
CALL OPEN! 7th Joint Call for JRP SAS – TUBITAK (Turecko)
[13.12.2019] videné 477-krát
Vyberte si tému výzvy na podávanie projektov! - CHIST-ERA Call 2020
[12.12.2019] videné 160-krát
CALL OPEN - Exchange Action for Officers “Joint Capacity building for climate services policy alignment”
[9.12.2019] videné 139-krát
Excellent Paper in Neuroscience Award (EPNA) 2019
[5.12.2019] videné 173-krát
CALL OPEN - EuroNanoMed3 JTC 2020 “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
[5.12.2019] videné 141-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - ERA-NET NEURON JTC 2020
[5.12.2019] videné 202-krát
Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce na rok 2020
[5.12.2019] videné 233-krát
CALL OPEN - CHIST ERA Call 2019
[4.12.2019] videné 161-krát
ERA-MIN JointCall2019 Open!
[3.12.2019] videné 193-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - 7. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko)
[27.11.2019] videné 162-krát
Societal Challenge 6 Online Brokerage Event
[21.11.2019] videné 142-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for Proposals 2020
[19.11.2019] videné 178-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - EuroNanoMed3 Joint Transnational Call for Proposals (2020) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
[14.11.2019] videné 228-krát
Letter of Commitment of a participant external to SAS_template
[12.11.2019] videné 157-krát
ERA.Net RUS Plus Call 2019
[5.11.2019] videné 329-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - ERA-MIN Joint Call “Raw materials for the sustainable development and the circular economy
[31.10.2019] videné 184-krát
CHIST-ERA: consultation on topics for Call 2020 OPEN
[28.10.2019] videné 98-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - CHIST-ERA Call 2019
[23.10.2019] videné 165-krát
Medzinárodný Brokerage Event SC6 spojený s informačným dňom v Bratislave
[11.10.2019] videné 148-krát
3/78