Odbor medzinárodnej spolupráce informuje - www.oms.sav.sk

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
10.7.2018 ERA-MIN Joint Call 2018 Pre-announcement
3.7.2018 EÚ informácie z oblasti vedy, výskumu a inovácií 6/2018
26.6.2018 Finančné pravidlá na udeľovanie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty
25.6.2018 Výzva na podávanie PPP projektov (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) medzi SAV a DAAD na roky 2019-2020
22.6.2018 Research Facility Design And Development Summit, Prague
21.6.2018 SAS-ERC Visiting Fellowship Grants
14.6.2018 POĽSKÁ AKADÉMIA VIED - VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2019-2021
14.6.2018 H2020-Marie-Sklodowska-Curie Action in Spain
11.6.2018 PhD positions in France
11.6.2018 Zverejený návrh progamu Horizon Europe (2021-2027)
8.6.2018 Legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe
6.6.2018 Week of Innovative Regions in Europe 2018 (WIRE)
5.6.2018 Pozvanie na Medzinárodné stretnutie mladých ľudi 14.-18.11.18 v Berline
5.6.2018 2019 Call for Nominations -Young Physician Leaders (YPL)
4.6.2018 Píšeme projekt ERC – Starting a Consolidator grant
28.5.2018 Informační den SEWP 18. 6. 2018 v Bruselu
25.5.2018 H2020 ICT&FET: ICT 2018 Event in Vienna – Registrations are open!
16.5.2018 CITTC 2018: the 6th China Jiangsu Conference for International Technology Transfer and Commercialization
15.5.2018 Výzva na podávanie projektov v rámci medziakademickej dohody medzi SAS a HAS (Maďarsko)
14.5.2018 Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja
2/71