Odbor medzinárodnej spolupráce informuje - www.oms.sav.sk

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
31.10.2018 Japan Society for the Promotion of Science ponúka 1 voľné miesto
22.10.2018 A unique opportunity for postdocs throughout the globe
22.10.2018 Spread the news - Standing up for Science workshop 30th November 2018
18.10.2018 CHIST-ERA Call 2018 - Announcement - Analog Computing for Artificial Intelligence & Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks
18.10.2018 FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2019 (Pre-Announcement)
12.10.2018 PRELIMINARY ANNOUNCEMENT EuroNanoMed3-Joint Transnational Call for Proposals (2019) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
8.10.2018 2018 Joint call ERA-NET SusAn, FACCE ERA-GAS and ERA-NET ICT-AGRI2: call documents published!
7.10.2018 Forum de Paris sur la Paix 11-13 Novembre 2018
2.10.2018 BiodivERsA 2018-2019 Joint Call for Research Proposals on: “Biodiversity and its influence on animal, human and plant health”
22.9.2018 NMBP Info 201/31: Save the Date: INDustrialTECHnologies2018, 29-31 October 2018 / Vienna, Austria
15.9.2018 Plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd SAV v r. 2019
14.9.2018 Human Brain Project (HBP) - Infrastructure Voucher Programme Call
17.8.2018 ERA-CVD Newsletter 3
8.8.2018 Pre-announcement of the BiodivERsA Call on Biodiversity & Health
2.8.2018 Newsletter 7/2018
1.8.2018 SusAn - 2018 Joint Call pre-announcement
1.8.2018 SLORD: EÚ informácie z oblasti vedy, výskumu a inovácií 7/2018
1.8.2018 Prehľad nových tém v aktualizovanom Pracovnom programe Horizont 2020 na roky 2018-2020
10.7.2018 ERA-MIN Joint Call 2018 Pre-announcement
3.7.2018 EÚ informácie z oblasti vedy, výskumu a inovácií 6/2018
2/72