Odbor medzinárodnej spolupráce informuje - www.oms.sav.sk

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
22.6.2018 Research Facility Design And Development Summit, Prague
21.6.2018 SAS-ERC Visiting Fellowship Grants
14.6.2018 POĽSKÁ AKADÉMIA VIED - VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2019-2021
14.6.2018 H2020-Marie-Sklodowska-Curie Action in Spain
11.6.2018 PhD positions in France
11.6.2018 Zverejený návrh progamu Horizon Europe (2021-2027)
8.6.2018 Legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe
6.6.2018 Week of Innovative Regions in Europe 2018 (WIRE)
5.6.2018 Pozvanie na Medzinárodné stretnutie mladých ľudi 14.-18.11.18 v Berline
5.6.2018 2019 Call for Nominations -Young Physician Leaders (YPL)
4.6.2018 Píšeme projekt ERC – Starting a Consolidator grant
28.5.2018 Informační den SEWP 18. 6. 2018 v Bruselu
25.5.2018 H2020 ICT&FET: ICT 2018 Event in Vienna – Registrations are open!
16.5.2018 CITTC 2018: the 6th China Jiangsu Conference for International Technology Transfer and Commercialization
15.5.2018 Výzva na podávanie projektov v rámci medziakademickej dohody medzi SAS a HAS (Maďarsko)
14.5.2018 Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja
10.5.2018 DO POZORNOSTI - Zverejnenie vyzvy APVV
10.5.2018 Conference "Industry, partnerships – a new impetus" - SAVE THE DATE - 26 June 2018
10.5.2018 Nový RP EU pre V&I po r.2020
10.5.2018 CGS Final Interdisciplinary Conference "Nation and Society" - extended deadline for applications
2/71