Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

1st IS-ENES3 virtual Autumn School on Climate data use for impact assessments

12. 10. 2020 | zhliadnuté 77-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o možnosti prihlásiť sa na online kurz organizovaný konzorciom IS-ENES3 počas novembra a decembra 2020 - Autumn School ‘Climate data use for impact assessments’. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov lepšie využívať dostupné klimatické dáta a poznatky za účelom skvalitnenia ich výskumných výsledkov a/alebo poskytovaných klimatických služieb.

Trvanie: 2 online stretnutia týždenne počas 6 týždňov (4.11. - 11.12. 2020)

Termín na podanie prihlášok: 15. 10. 2020Viac informácií: https://is.enes.org/events/trainings-and-education/first-is-enes-autumn-school-on-climate-data-use-for-impact-and-adaptation-assessments