Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

ERA-NET konzorcium CHIST-ERA predstavilo anotácie 2 tém pre výzvu 2020

31.3.2020, otvorené 143-krát

 

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje vedeckých pracovníkov, že ERA-NET konzorcium CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based scientific challenges) zverjenilo na svojej web stránke 2 témy najbližšej výzvy na podávanie návrhov výskumných projektov.

Téma 1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions

Téma 2. Towards Sustainable ICT

 

Bližšie informácie - anotácie tém - sú dostupné tu.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte OMS, Z. Panisová, panisova@up.upsav.sk