Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Call open! Collaborative Doctoral Partnership (CDP)

Vložil(a): Z. Černáková, 10.2.2020, videné 45-krát

Dňa 3. februára 2020 vyhlásilo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie druhú výzvu programu Collaborative Doctoral Partnership (CDP), ktorého cieľom je nadviazať spoluprácu s vysokými školami z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont 2020.

Výzva na vyjadrenie záujmu bola otvorená v nasledovných trinástich tematických oblastiach:

Výzva je otvorená do 3. mája 2020!

Viac informácií: