Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - EuroNanoMed3 Joint Transnational Call for Proposals (2020) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

14.11.2019, otvorené 242-krát

 

EuroNanoMed3

Joint Transnational Call for Proposals (2020) for

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

 

PRELIMINARY ANNOUNCEMENT

 

Under the umbrella of EuroNanoMed III, the 11th Joint Transnational Call will be launched for
funding multilateral innovative research projects on nanomedicine.

 

Aim of the call

Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call:          

a) Regenerative medicine

b) Diagnostics

c) Targeted delivery systems

 

The projects should fall within Technology Readiness Levels (TRL) 3-6, although for being realistic and coherent with the characteristics of the call, projects should propose advancements for a maximum of two TRL levels during their lifetime.

Each application should include partners from at least two of the three following A, B and C categories:

  1. Academia (research teams working in universities, other higher education institutions) or research institutes;
  2. Clinical/public health sector (research teams working in hospitals/public health and/or other health care settings and health organisations). Participation of Medical Doctors is encouraged;
  3. Enterprise (private companies of all sizes). Participation of Small and Medium-size Enterprises (SMEs) is encouraged.

 

Timetable JTC 2020

November 14th, 2019

Publication of the 11th joint transnational call

December 2nd, 2019

Opening of the submission system for pre-proposals

January 14th, 2020 (17:00, CET)

Deadline for pre-proposal submission

Early May, 2020

Communication of the results of the pre-proposal assessment (invitation for full proposal)

June 10th, 2020 (17:00, CEST)

Deadline for full proposal submission

31 August-7 Sept 2020

Rebuttal stage

September 15-16, 2020

Peer Review Panel Meeting and CSC meeting for funding recommendation to national funding agencies

October 2020

Communication of the funding decisions to the applicants

End of 2020, beginning of 2021

Expected project start (subject to national procedures)

 
 
 

Predsedníctvo SAV uznesením č.675 podporilo zapojenie SAV a výskumných tímov zo SAV do 11. spoločnej výzvy konzorcia EuroNanoMed3 v troch horeuvedených oblastiach s financovaním 1 výskumného projektu v príslušnej tematickej oblasti a maximálnou výškou podpory do 40.000€/rok (z toho je povinná spoluúčasť príslušného ústavu SAV vo výške 15.000€/rok) na obdobie 3 roky.

Definitívna výška podpory SAV pre úspešné projekty SAV bude schválená Predsedníctvom SAV na základe odporúčania členov Peer Review Panel (PRP) a Call Steering Committee (CSC).

Bližšie informácie o témach sú dostupné v prílohe ako aj na stránke EuroNanoMed website: https://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/

 

Nástroje na vyhľadávanie partnerov:

European Nanomedicine Map: https://etp-nanomedicine.eu/aboutnanomedicine/european-nanomedicine-map/

EuroNanoMed partnering tool: https://www.euronanomed.net/partner-search/list-of-searches-and-offers/

 

Kontaktná osoba: Katarína Bibová, 02/57 510 136, bibova@up.upsav.sk