Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NMBP Info 2019/21: Informačný deň NMBP

Vložil(a): J. Barančík, 28.8.2019, videné 98-krát

 

TC AV ČR organizuje dňa 13. 9. 2019 Informačný deň zameraný na príležitosti výskumu v oblasti nanotechnológií a nových materiálov vrátane využitia relevantných veľkých výskumných infraštruktúr.

Miesto konania: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Program podujatia nájdete tu

Zaregistrovať na podujatie sa môžete tu – najneskôr do 6. 9. 2019 alebo do naplnenia kapacity konferenčnej miestnosti.

Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

http://h2020.cvtisr.sk

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk