Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

NMBP Info 2019/20: nový portál ERA Slovensko

Vložil(a): J. Barančík, 21.8.2019, videné 103-krát

 

Vážené dámy, vážení páni,

Podobne ako bol pôvodný Participant Portal Európskej komisie venovaný projektom H2020 upgradovaný na portál Funding & tender opportunities, poskytujúci súhrnný prehľad všetkých EÚ – programov a tendrov, zmena nastala aj na Slovensku:

Pôvodná informačná stránka http://h2020.cvtisr.sk venovaná Horizontu 2020 na adrese Centra vedecko-technických informácií SR bola nahradená, resp. upgradovaná na nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA): ERA portál Slovensko

Nájdete tu súhrnné informácie o výskumných aktivitách EÚ v kapitolách:

  • Európsky výskumný priestor (ERA)
  • Národná kancelária Horizontu 2020 – tu nájdete všetky informácie o Horizonte 2020
  • Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
  • Projekt SK4ERA

Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

http://eraportal.sk/horizont-2020/