Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SLORD - Novinky z európskej vedy a inovácií - jún 2019

Vložil(a): J. Barančík, 1.7.2019, videné 106-krát

Vážené dámy,
Vážení páni, 

prinášame Vám zhrnutie a krátky prehľad toho najdôležitejšieho za mesiac jún z oblasti európskej vedy, výskumu a inovácií.

Dňa 6. júna 2019 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli uskutočnila medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k digitálnej transformácii. Konferenciu organizovala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli spoločne so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ a Styčnou kanceláriou Českej republiky pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO), Poľskou vedeckou kontaktnou agentúrou (PolSCA) a Stálym zastúpením Maďarska pri EÚ.  Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu k politickým stratégiám na európskej i národnej úrovní krajín V4 v oblasti digitálnej transformácie a tiež prezentovať výskumníkov z krajín V4, ktorí prispievajú k vytváraniu nových poznatkov a praktických aplikácií digitálnych technológií. Viac informácií nájdete tu

Európska rada pre inovácie
Dňa 17. júna 2019 Európska komisia oficiálne zverejnila dlho očakávaný dokument k často kladeným otázkam a odpovediam (FAQ) pre pilotnú fázu Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC) a jej dvom schémam: EIC Accelerator a EIC Pathfinder. Ide o živý dokument, ktorý bude priebežne aktualizovaný počas implementácie. Dokument si môžete stiahnuť tu.
 
Európska komisia zároveň zverejnila pilotnú výzvu pre inovatívne spoločnosti, ktoré môžu požiadať o kombinované grantové a kapitálové financovanie až do výšky 17,5 milióna EUR na rýchle a účinné rozšírenie prostredníctvom pilotného projektu EIC Accelerator. Výzva EIC Accelerator prichádza po tom, ako v marci oznámila Európska komisia rozšírený pilotný projekt EIC v hodnote 2 miliárd EUR.

Pilotnou schémou EIC Accelerator sa podporia podniky s vysokým potenciálom (najmä malé a stredné podniky - MSP) financovaním, ako aj koučovaním a poradenstvom, aby sa vyvíjali a uvádzali na trh nové produkty, služby a obchodné modely, ktoré by mohli stimulovať hospodársky rast a zapĺňať trhovú medzeru podporou inovácií považovaných za „vysoko rizikové“ pre súkromných investorov. Dopĺňa ho pilotná schéma EIC Pathfinder, ktorý podporuje pokročilé technológie / inovácie v ranom štádiu. Oba nástroje EIC pokrývajú celý inovačný reťazec.
Ďalšie dôležité novinky za mesiac jún nájdete nižšie a všetky ostatné informácie získate na našej stránke.

Želáme Vám príjemne čítanie.

Tím SLORD

 

Otvorenie registrácie na EU RESEARCH & INNOVATION DAYS
Dňa 12. júna 2019 bola spustená registrácia na veľké celoeurópske podujatie pod názvom "European Research & Innovation Days", ktoré sa uskutoční v termíne od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.


Podujatie predstavuje kľúčovú aktivitu v rámci strategického plánovania nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe. Na podujatí bude bližšie predstavená strategická agenda, priority a ciele jednotlivých výskumno-inovačných opatrení rozdelených podľa pilierov, klastrov a ďalších oblastí budúceho rámcového programu, čo je špecificky dôležité pri príprave úspešného projektového návrhu.

Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a registrujte sa bezplatne čo najskôr.