Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Podujatia EURAXESS Slovensko - apríl - maj 2019

Vložil(a): J. Barančík, 15.4.2019, videné 179-krát

 

Radi by sme vás informovali o pripravovaných podujatiach, ktoré organizuje SAIA, n. o.,

v rámci programu EURAXESS Slovensko.

         25. 4. (10:30 do 12:00) - webinár  „Rady a tipy ako získať európske ocenenie HR Excellence in Research“ a vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre výskumníkov

Webinár s diskusiou je určený najmä riadiacim pracovníkom, pracovníkom projektových oddelení a oddelení ľudských zdrojov, ale aj iným záujemcom. Na webinári sa účastníci dozvedia, prečo je dobré sa zapojiť do tejto iniciatívy Európskej komisie, čo značka HR Excellence in Research prináša, aké sú konkrétne kroky v príprave žiadosti, ktoré s Vami bude zdieľať organizácia, ktorá získala toto označenie, čo organizáciu čaká po získaní ocenenia, odporúčania externého hodnotiteľa žiadostí vybraného Európskou komisiou

Bližšie informácie a registrácia: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/webinar-hrs4r/

·         16. 5. (10:00 – 15:00) – celoslovenský seminár „Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov“, Kongresové centrum Hotela Družba Univerzity Komenského, Botanická 25, Bratislava

Cieľom podujatia je poskytnúť riadiacim a administratívnym pracovníkom aktuálne informácie z oblastí ako zamestnávanie cudzincov, zdravotné poistenie, zdaňovanie príjmov, uznávanie dokladov o vzdelávaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia. Všetky témy sa týkajú medzinárodného kontextu a prednášky sú zabezpečené expertmi v danej oblasti. Účasť na podujatí je bezplatná.

Bližšie informácie a registrácia: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/workshop-druzba/

 

·         Séria spoločenských stretnutí pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov - UniverCity Tour
Účasť na stretnutiach je bezplatná. Navštíviť môžu aj viacero podujatí organizovaných v priebehu apríla – mája 2019, v rôznych mestách. Vítaní sú aj partneri a rodinní príslušníci. Účastníci si v prípade potreby hradia cestovné výdavky a ubytovanie.

Účasť na stretnutí je možná len na základe registrácie. Podujatia sa konajú väčšinou v piatok popoludní. Program pozostáva z prehliadky mesta s profesionálnym sprievodcom (v anglickom jazyku), predstavení služieb EURAXESS a neformálnej diskusie pri posedení v kaviarni alebo reštaurácii.

Bratislava - 26. 4. 2019

Košice - 3. 5. 2019

Banská Bystrica - 10. 5. 2019

Žilina - 17. 5. 2019

Bližšie informácie a registrácia:https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour-jar-2019

v anglickom jazyku:https://www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/euraxess-univercity-tour-spring-2019

Podobné podujatia budeme organizovať aj na jeseň 2019.

 

Uvedené podujatia sa uskutočnia s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

Belgium

GSM: +32 471 515 484

e-mail: andrej.kurucz@cvtisr.sk  

Web: www.slord.sk