Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Píšeme projekt ERC – Starting a Consolidator grant

Vložil(a): J. Barančík, 4.6.2018, videné 179-krát

Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 pripravuje workshop Píšeme projekt ERC – Starting a Consolidator grant. Pozrite si pozvánku na workshop, ktorý sa uskutoční 9. júla 2018 v Bratislave, v Centre vedecko-technickych informácií, Lamačská cesta 8/A.

S cieľom maximalizovať impakt a efektivitu bude workshop otvorený pre záujemcov o podávanie projektov v schémach ERC Starting a Consolidator grant, ktorí chcú podať návrh projektu v rámci výziev ERC Pracovného programu 2019 - 2020.                      

Forma podujatia: interaktívny workshop, ktorý poskytne možnosť konzultovať kvalitu projektového zámeru so skúsenými hodnotiteľmi a národnými kontaktnými bodmi.

 

Podmienky účasti (na workshop je potrebné sa kvalifikovať) podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke.

Príloha

European Commission