Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Conference "Industry, partnerships – a new impetus" - SAVE THE DATE - 26 June 2018

Vložil(a): J. Barančík, 10.5.2018, videné 121-krát

Vážené dámy, vážení páni,

Európska komisia (DG Research and Innovation) pripravuje konferenciu "Industry, partnerships – a new impetus".

Cieľom konferencie je

  • Prediskutovať budúci vzťah partnerstva s priemyslom (cPPP projekty)
  • Nájsť jasnú koncepciu pre takéto partnerstvo v rámci programu Horizon Europe (Rámcový program pre V&I po roku 2020)
  • Zamerať sa na priority EÚ v oblasti výroby, spracovania, IKT a automobilového prieyslu

 

Miesto konania:              Brusel

Dátum:                                26. Júna 2018

Registrácia na podujatie je už otvorená.

Ďalšie informácie nájdete nižšie.

 

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk

 

The European Commission DG Research and Innovation is organising the "Industry, partnerships – a new impetus" Conference in Brussels on 26 June 2018. The Conference will be opened by Jean-Eric Paquet, Director General of DG Research and Innovation.

The aims are to:

•             Discuss the role of contractual partnerships with industry in the future

•             Develop a clear concept for these European partnerships under the Horizon Europe Framework Programme

•             Focus on European industry-driven priorities in manufacturing, processing, ICT and automotive

High-level speakers from industry, the European institutions and Member States will discuss their expectations for these partnerships, as well as the impact of the digital, low carbon and circular economy on manufacturing and processing.

Online Conference Registration will open on 8 May 2018.

Save the date for this Conference. Looking forward to a fruitful event!

@: RTD-CONF-INDUSTRY-IMPETUS-2018@ec.europa.eu

                        Twitter: #EUindustry