Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

9th international conference Hydrogen Days 2018 on hydrogen technologies and their applications.

Vložil(a): J. Barančík, 16.2.2018, videné 171-krát

Vážené dámy, vážení páni,

Ak sa zaujímate o vodíkovú ekonomiku a jej aplikácie, venujte, prosím, pozornosť pripojenému oznamu o konferencií

9th international conference Hydrogen Days 2018,

ktorá sa bude konať v dňoch 13. – 15. júna 2018 v Prahe.

 

Podrobnosti o konferencií nájdete nižšie a v priloženom letáku.

 

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk