Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zaujímavé výzvy na tému migrácie - DG HOME 2

Vložil(a): J. Barančík, 14.2.2018, videné 171-krát

Vazení kolegovia,

Dovolte, aby som Vas informovala, že DG HOME vydalo dve veľmi zaujímavé výzvy na tému migrácie. Výzvy sa zameriavajú na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a na informačné a povedomostné kampane v tretích krajinách.

Pozrite si tieto výzvy alebo ich prosim preposlite dalej, ak poznate ludi, ktorých by mohli zaujimat. Za spoluprácu dakujem .

AMIF-2017-AG-INTE

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2017-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

This call is open until 01/03/2018.

AMIF-2017-AG-INFO

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017-ag-info.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2017-AG-INFO/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

This call is open until 05/04/2018.

 

S pozdravom/ Regards,

 

Katarína Šimková

NCP pre oblasti Eúropa v meniacom sa svete/ Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Europe in a changing world NCP/ Science with and for Society NCP

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovak Republic

e-mail: katarina.simkova@cvtisr.sk; Tel: +421 2 69253 164, +421 917 796 727; Web: www.h2020.cvtisr.sk