Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Konferencia HEPTech - k Industry 4.0

Vložil(a): J. Barančík, 14.2.2018, videné 201-krát

Vážené dámy, vážení páni,

 

Združenie HepTech (CERN, Ženeva) a Technická univerzita Košice organizujú medzinárodnú konferenciu

“Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics”.

 

Bude sa konať 15.- 16. Marca  2018 v Grand Hoteli Starý Smokovec, vo Vysokých Tatrách.

 

Hlavným cieľom konferencie bude prezentácia komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti, a to:

  • kyber-fyzikálne systémy;
  • IoT (Internet of Things – Internet vecí);
  • spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát – Big Data.

Účasť na konferencii podlieha registrácii.

Registrovať sa môžete na adrese https://industry40heptech-2018.b2match.io

 

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojenej pozvánke alebo na adrese : https://indico.cern.ch/event/654636/.

 

S pozdravom,

 

RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk