Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Japan Society for the Promotion of Science ponúka 1 voľné miesto

19. 10. 2017 | videné 618-krát

Japan Society for the Promotion of Science ponúka 1 voľné miesto

pre jedno až dvojročné postdoktorandské stážové pobyty pre vedeckých pracovníkov, ktorí ukončili doktorandské štúdium nie viac ako pred 6 rokmi (k 1.4.2018).

 

Stážové pobyty sú zamerané na prírodné, technické a spoločenské vedy. JSPS hradí pobytové náklady (spiatočnú letenku, mesačné vreckové vo výške 362,000 jenov, vzniknuté výdavky vo výške 200,000 jenov, cestovné poistenie). Podmienkou úspešnosti návrhu je pozvanie od japonského hostiteľa, ktorému predchádza dlhodobá spolupráca. Paralelnú prihlášku na JSPS podáva japonský hostiteľ.

 

Termíny podávania prihlášok na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV:

- najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu


- (napríklad pokiaľ chce záujemca nastúpiť od 1.6.2018, podklady treba dodať do 1.3.2018, pokiaľ chce nastúpiť od 1.8.2018, podklady treba dodať do 1.5.2018, atď.)

 

Konečný termín podávania prihlášok na stážové pobyty so začiatkom od 1.6.2018 do 30.11.2018

je 31.7. 2018

Žiadosti musia obsahovať tieto náležitosti:

- Originál vyplnenej a podpísanej prihlášky z JSPS (Postdoc Application Form for 2018)

- Prílohy:

a) originál pozývacieho listu od japonskej inštitúcie
b) originál odporúčacieho listu od terajšieho, resp. predchádzajúceho zamestnávateľa
c) kópia PhD. diplomu (diplom nemusí byť oficiálne preložený) alebo - pokiaľ k dňu podania žiadosti titul PhD. ešte nebol udelený - list od vysielajúcej inštitúcie uchádzača s uvedením presného dátumu, kedy mu bude titul PhD. udelený.

Všetky dokumenty musia byť v angličtine, resp. v japončine

Odbor medzinárodnej spolupráce zašle prihlášku na JSPS a bude informovať uchádzačov o výsledkoch výberového konania.

Formuláre si môžete stiahnuť aj elektronicky, z nižšie uvedenej adresy (formuláre nájdete v dolnej časti načítanej stránky):

www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html

 


Bližšie informácie Vám poskytne na odbore medzinárodnej spolupráce Mgr. František Fundárek, CSc.

(Kontakt: fundarek@up.upsav.sk )

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV