Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
5.8.2019 NMBP Info 2019/19: webinár k H2020
26.7.2019 HORIZON 2020 Environment and Resources INFORMATION DAYS 16.-17.9.2019 Brusel
7.7.2019 Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 (výzvy na rok 2020) zverejnená
1.7.2019 SLORD - Novinky z európskej vedy a inovácií - jún 2019
1.7.2019 Spustenie verejnej konzultácie: Vyjadrite svoj názor - Horizon Europe
1.7.2019 [BiodivClim] Pre-announcement of the 2019 COFUND Call on Biodiversity and Climate change
19.6.2019 RESEARCH GRANTS TO JAPAN AND EUROPE
19.6.2019 Rozdelenie agendy na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV
18.6.2019 SAS-ERC Visiting Fellowship Grants -Výzva na predkladanie návrhov na obdobie 2019 – 2020
11.6.2019 Mentoringová schéma pre žiadateľov o granty z programu Horizont 2020
7.6.2019 Program vedeckej spolupráce medzi Vietnam Academy of Sciences and Technology (VAST) a Slovenskou akadémiou vied (SAV)
4.6.2019 APVV zverejnila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu mladých vedeckých pracovníkov
19.5.2019 VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2020-2022 (NAVU - Ukrajina)
17.5.2019 H2020 ICT: H2020 ICTurkey 2019 - Brokerage Event_5Th July
16.5.2019 Seeking a Slovakian partner in the CONCERT Japan project
16.5.2019 Searching for SAS partner in M-ERA.NET call 2019
14.5.2019 Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“
6.5.2019 Workshop "Success factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook"_ 20. máj 2019, Žilinská univerzita v Žiline
3.5.2019 KONFERENCIA ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOST VO VYSKUME A VZDELAVANI
3.5.2019 Konferencia a networking event na témy „Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence“ „Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability“
1/74