Odbor medzinárodnej spolupráce informuje - www.oms.sav.sk

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
19.2.2018 National Scholarship Programme of the Slovak Republic
16.2.2018 9th international conference Hydrogen Days 2018 on hydrogen technologies and their applications.
15.2.2018 CALL FOR MULTI-NATIONAL RESEARCH PROJECTS ON HEALTH AND SOCIAL CARE FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES
14.2.2018 Nezávislí experti - hodnotitelia v Horizonte 2020
14.2.2018 Zaujímavé výzvy na tému migrácie - DG HOME 2
14.2.2018 Konferencia HEPTech - k Industry 4.0
14.2.2018 Horizont 2020 - Európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému
25.1.2018 Copernicus Graduate School Final Interdisciplinary Conference "Nation and Society"
20.1.2018 5th International School and Conference "Saint-Petersburg OPEN 2018"
20.1.2018 NMBP Info 2018/01: Information Day for the EIT's 2018 Call for Proposals
20.1.2018 Ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019
18.1.2018 Ausschreibung DAAD-Sommerseminar 2018 Universität Passau
15.1.2018 Výskumná bilaterálna výzva na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike
12.1.2018 Schválené mobilitné projekty v rámci výzvy AV ČR - SAV na roky 2018 - 2020
11.1.2018 Joint Transnational Call 2018 – ERA-CVD
10.1.2018 MIGRATION POLICIES OF V4 AND FRANCE:What are the convergences and divergences?
9.1.2018 Animated movie What is Systems Medicine online
9.1.2018 NEURON - Call for Proposals for Research Projects on Mental Disorders
18.12.2017 Call for applications - PhD program in life sciences
18.12.2017 InnoNews: Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja (2017/51)
1/68