Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Veda SK sa bude vysielať už po päťdesiaty raz

Veda SK o Slovenskom národnom korpuse

26. 11. 2020 | zhliadnuté 161-krát

Základná otázka by mohla znieť: Aký je a načo ho potrebujeme. Pochopiteľne, v súvislosti so Slovenským národným korpusom otázok vo vysielaní Rádia Slovensko odznie oveľa viac. A nielen o korpuse, ale aj o Slovenskej jazykovej spoločnosti, pripravovaných nových Pravidlách slovenského pravopisu, slovenčine v rôznych súvislostiach.

Slovenský národný korpus je súbor elektronických textových databáz s pridanými jazykovými informáciami a s ďalšími elektronickými jazykovými zdrojmi – obsahuje v súčasnosti takmer tri miliardy slovných a iných textových jednotiek. Vznikol v roku 1955 a slúži ako dátová základňa pre vedecké štúdium písanej i hovorenej slovenčiny aj pre tvorbu jazykových slovníkov a počítačových prekladačov.

Ako sa s ním pracuje? Aké sú jeho výstupy smerom k verejnosti? A aká náročná je práca s korpusovými databázami?

Odpovede ponúknu hostia v poradí už päťdesiateho vydania programu Veda SK: PhDr. Mária Šimková, PhD., vedecká pracovníčka z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, predsedníčka Slovenskej jazykovej spoločnosti, bývalá vedúca projektu Slovenský národný korpus a  doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., riaditeľka Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, výrazná osobnosť slovenskej lingvistiky.

Vedu SK vysiela Rádio Slovensko naživo v sobotu 28. novembra od 22.20 hodiny.

Text: Stano Ščepán

Foto: archív