Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Danubius Young Scientist Award 2020

20. 11. 2020 | zhliadnuté 396-krát

Od roku 2011 udeľuje rakúske Ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) a Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) cenu Danubius Award. Úlohou tejto ceny je prejaviť rešpekt ľuďom s výnimočnými zásluhami v ich vedeckej aktivite súvisiacej s Dunajským regiónom.

Od roku 2014 sa udeľuje aj cena Danubius Young Scientist Award. Jej úlohou je povzbudiť mladých vedcov, aby sa viac zapájali do vedeckého skúmania problémov a otázok súvisiacich s Dunajským regiónom. Univerzity, akadémie vied a vedecké inštitúcie vo všetkých 14 krajinách Dunajského regiónu každý rok vyzvú, aby nominovali vhodných kandidátov. Z nominovaných vyberie medzinárodná komisia jedného kandidáta za každú krajinu, ktorý získa ocenenie.

Tento rok ju za Slovenskú republiku získala vedecká pracovníčka z Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave Mgr. Ivana Kozelová, PhD., ktorá sa venuje hodnoteniu indikátorov ekosystémových služieb v Dunajskom regióne.  V súčasnej pandemickej situácii sa odovzdávanie cien konalo vo virtuálnom priestore 6. novembra 2020.

Text: Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie SAV

Foto: archív Ivany Kozelovej