Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dušan Fabian už pätnásť rokov organizuje seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu, ktorého profesionálna kariéra bola spätá s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Zriaďoval ho a dlhé roky viedol

Stres z vystúpenia pred publikom vystriedal stres z reakcií techniky

19. 11. 2020 | videné 1602-krát

Tak ako iné podujatia počas týchto týždňov aj seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu, ktorý sa uskutočnil v Košiciach v dňoch 12. – 13. novembra, priniesol zmenu. Ak chceli organizátori pokračovať v pätnásťročnej tradícii, museli ho preniesť do online priestoru.  

Organizátorom – Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzite P. J. Šafárika  v Košiciach – sa tak značne skomplikovala príprava podujatia, o ktoré je medzi nádejnými výskumníkmi záujem. Seminár je pre nich totiž vítanou príležitosťou prezentovať aspoň čiastkové výsledky svojej práce, vypočuť si ich hodnotenie od expertov z inej inštitúcie, nielen od svojho školiteľa, a neraz od nich získať cenné rady, na čo sa ešte zamerať. V neposlednom rade tu mladí ľudia získavajú prednášateľské ostrohy, lebo tréma z prezentácie sa dá okresať len častým vystupovaním pred verejnosťou.       

Videokonferenciu prostredníctvom MS Teams© technicky zabezpečilo Oddelenie informačných a komunikačných technológií UVLF v Košiciach. Moderoval ju ako všetky predchádzajúce ročníky MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ Centrum biovied SAV. Počas dvoch dní odznelo 32 prednášok z 37 publikovaných príspevkov v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2020, ktorý zostavila RNDr. Veronika Kovaříková, PhD. (ÚFHZ CBV SAV). Hodnotiaca komisia (SAV zastupovali RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD., a RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.) na záver vybrala spomedzi všetkých účastníkov 12 najlepších prác, ktoré ocenila darčekovými poukazmi. Medzi ocenenými boli: Mgr. Kristína Bačová, MVDr. Lívia Karahutová (obe Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBV SAV) a MSc. Barbora Spodniaková z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Konferencia usporiadaná vo virtuálnom priestore nedokáže plne nahradiť konferenciu usporiadanú v prednáškovej sále. Spoločenský kontakt je proste významne redukovaný. Ale doba a okolnosti sú také, aké sú a treba sa im prispôsobiť,“ hodnotí novú formu seminára jeho hlavný organizátor a moderátor Dušan Fabian. „Pre každého z nás, účastníkov i organizátorov, to bola nová skúsenosť. Stres z vystúpenia pred publikom vystriedal stres z reakcií techniky. Nastali nepredvídané komunikačné problémy, ktoré bolo treba operatívne riešiť. Chvíľami som mal pocit, že som sa vrátil o pätnásť rokov dozadu a začínam úplne odznova. Ale summa summarum je moje hodnotenie online seminára viac než uspokojivé. Hlavne dôvody, pre ktoré ho každoročne organizujeme, boli splnené,“ povedal Dušan Fabian a prisľúbil, že ak sa situácia v budúcnosti zopakuje, čo, bohužiaľ, nie je vylúčené, sú poučení a pripravení zorganizovať veci ešte lepšie.

Spracovala: Katarína Čižmáriková

Foto: archív Dušana Fabiana

Súvisiace články